LJUBICA TIRIĆ – Članica Upravnog odbora

UGF

Na izbornoj Skupštini UGF-a 29.11.2019. godine izabrana u Upravni odbor.