DAVOR ŠUPUKOVIĆ – Tajnik

UGF

Od izborne Skpštine UGF-a 29.11.2019. godine uaposlen kao tajnik Udruženja građana Fojničani, prije toga član Upravnog odbora.

Dugogodišnji volonter i aktivist u nevladinom sektoru, s bogatim iskustvom u apliciranju, organizaciji i realizaciji projekta.