Fojničani pokreću regionalni ekološki centar

UGF

Zahvaljujući odobrenom projektu, Udruženje građana Fojničani uskoro pokreće EKO HUB MAGLAJ, jedno od 10 ekoloških središta u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva uz financijsku potporu vlade Kraljevine Švedske. Grantovi za EKO HUB-ove dodijeljeni su nevladinim udruženjima koja su se već etablirala kao organizacije koje se bave zaštitom okoliša i koja mogu biti izvor znanja, ekspertize, motivacije i faktor uspostavljanja partnerskih odnosa među različitim lokalnim akterima. Deset takvih organizacija formirat će i voditi deset EKO HUB-ova, uključujući i UGF čiji će EKO HUB MAGLAJ pokrivati općine Maglaj, Žepče, Zavidovići i Usora.

Cilj UGF-a i EKO HUB MAGLAJ je doprinijeti kvaliteti i promociji zaštite okoliša uključivanjem svih relevantnih aktera na lokalnom nivou na području navedenih općina čiji su stanovnici zadnjih godina sve češće žrtve ekoloških katastrofa u vidu poplava i klizišta koji su dijelom uzrokovani i lošim odnosom čovjeka prema prirodi. Ova sveobuhvatna ekološka kampanja će trajati više od dvije godine i uključivat će mnoštvo aktivnosti ali i organizacija, neformalnih grupa i pojedinaca koji su zainteresirani za zaštitu okoliša svojoj lokalnoj zajednici.