Nova lokacija

Moguće je izabrati više fotografija (do 2 MB) odjedanput. Ovisno o ukupnoj veličini izabranih slika, slanje može potrajati.

Polja Kontakt i Opis ne morate popuniti ako ne želite. U svakom slučaju, sadržaj polja Kontakt neće biti objavljen.

Polje Zemljopisna širina i dužina će biti automatski popunjeno ako je na uređaju omogućeno detektiranje lokacije ili ako ste operaciju pokrenuli klikom na mapu.

Možete i sami upisati širinu i dužinu razdvojenu zarezom, identično formatu geo-lokacije koju možete kopirati sa servisa Google Maps.

Pronađi (Naslov)