Konačni rezultati Prvog javnog poziva za lokalne ekološke akcije

UGF

Nakon evaluacije i ocjenjivanja prijava pristiglih na Prvi javni poziv za lokalne ekološke akcije “Eko HUB-a Maglaj”, te utvrđivanja preliminarne liste, komisija Udruženja građana Fojničani je izvršila dodatnu provjeru na lokalitetima najbolje ocijenjenih prijedloga te utvrdila sljedeću konačnu rang listu:

Konačna rang lista nije pretrpjela izmjene u odnosu na preliminarnu, pa će tako u okviru ovog Prvog javnog poziva biti podržane po dvije ekološke akcije iz svake od projektnih općina (označeno zelenom bojom).

Nakon obilaska terena, jedinstven dojam je da su predložene akcije na području općina Maglaj, Usora, Zavidovići i Žepče doista raznolike, kreativne i u konačnici potrebne. Iako smo vidjeli puno ružnih prizora onečišćenja okoliša, veseli činjenica da postoje brojni lokalni aktivisti koji su spremni odmah djelovati. Eko HUB Maglaj će im biti podrška, i ne samo njima nego i svima onima koji “Misle o prirodi”.

Još jednom čestitamo svim aplikantima na dobrim idejama uz napomenu da ne odustaju jer će u okviru “Eko HUB-a Maglaj” biti još puno prilika za apliciranje i realizaciju lokalnih ekoloških akcija.