Javni poziv za pružatelje turističkih usluga

UGF

U okviru projekta EU4BusinessRecovery sufinanciranog od strane Evropske unije i Vlade SR Njemačke, koji zajednički implementiraju GIZ, ILO i UNDP provodi se projekat “3 grada, 3 parka prirode“ (3C3NP) unutar kojeg Razvojna agencija Žepče (RAŽ) i UG Fojničani Maglaj (UGF), raspisuju:

Javni poziv za pružatelje turističkih usluga

U okviru ovog Javnog poziva planirana je projektna podrška u opremi, materijalu, promociji kao i specifičnim treninzima za najmanje 15 korisnika, poduzeća i obrta (Korisnici), na području općina Žepče, Maglaj i Zavidovići i to na sljedeći način:

Kategorija korisnika Broj korisnikaMaksimalni iznos podrške po korisniku (bez PDV-a)
Pružatelji ugostiteljskih usluga u oblasti turizma62.000,00 Eura
Proizvođači hrane i pića u oblasti turizma31.500,00 Eura
Mali obrtnici u oblasti turizma61.200,00 Eura

1. Opći kriteriji (eliminatorni)

1. Korisnik je pravno osoba (d.o.o. ili obrt) koje ima sjedište ili poslovnu jedinicu registriranu na području provedbe projekta (Žepče, Maglaj i Zavidovići) i koja je registrirano za obavljanje djelatnosti u oblasti turizma i vezanih djelatnosti (npr. proizvodnja tradicionalnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda, stari zanati, rukotvorine, prirodni preparati i sl.);

2. Korisnik nije propustio izvršiti plaćanje pripadajućih direktnih i indirektnih poreza sukladno zakonskim odredbama;

3. Korisnik će održati postojeću razinu broja zaposlenih u periodu minimalno 12 mjeseci, odnosno u period provedbe projekta;

4. Korisnik je spreman sudjelovati u treninzima koji će biti organizirani u okviru projekta.

2. Specifični kriteriji (kriteriji za bodovanje)

1. Nabavka opreme i repromaterijala će unaprijediti i modernizirati poslovanje korisnika u oblasti turizma i/ili povezanih djelatnosti

Boduje se:
• Inovativnost – Originalnost ideje, digitalizacija, moderne tehnologije, dobre prakse iz EU…
• Izvodljivost – Relevantnost i opravdanost ideje, realnost vrijednosti opreme/repromaterijala, način provedbe i učinkovitost…
• Održivost – Mogućnost održavanja poslovanja na poboljšanoj razini, otpornost na COVID-19 i slične krize

2. Projektna podrška će omogućiti ili potaknuti dodatno zapošljavanje

Boduje se:
• Broj novouposlenih – Projektna podrška u opremi, materijalu, promociji kao i specifičnim treninzima će omogućiti ili potaknuti povećanje broja radnika, uključujući i sezonske, u periodu provedbe projekta od 12 mjeseci.

3. Korisnik je prepoznat kao poduzeće/obrt koje je vezano s lokalnim proizvođačima i/ili kao društveno odgovorno poduzeće/obrt i/ili kao poduzeće/obrt koje podržava zaštitu prirode/okoliša

Boduje se:
• Domaća proizvodnja – Korisnik sam proizvodi ili podržava lokalne proizvođače, otkup proizvoda, prezentiranje malih proizvođača, zajednički nastup na tržištu i sl…
• Društveno odgovorno poslovanje – Korisnik podržava organizacije civilnog društva, sportske klubove, kulturna udruženja, akcije i inicijative ili djeluje na drugi društveno koristan način u lokalnoj zajednici…
• Zaštita prirode/okoliša – Korisnik proizvodi, koristi ili podržava okolišno prihvatljive proizvode ili ambalažu, podržavate lokalna djelovanja i akcije na zaštiti prirode/okoliša ili djeluje na neki drugi način na zaštiti okoliša, osobito prirode…

Prijave na Javni poziv se podnose isključivo popunjavanjem elektronskog obrasca na adresi:

Link za prijavu

Korisnici koji budu odabrani u uži krug (preliminarna lista) dužni su omogućiti eventualnu dodatnu procjenu aplikacije na terenu kao i dokumentaciju koja dokazuje da su zadovoljeni opći kriteriji i navodi iz aplikacije. Samo oni koji uspješno prođu ovaj proces dodatne procjene mogu biti konačni korisnici projekta.

Rok za podnošenje prijava je 23.05.2022 godine, do 24:00 sati. Za eventualna dodatna pitanja možete kontaktirati RAŽ putem telefona 032 880 273 ili e-mail: razepce@gmail.com i UGF putem telefona 063/029-966 ili e-maila: info@ugf.ba.